Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Umrli

Pravni osnov 


Pravni osnov za sprovođenje Statistike umrlih je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Godišnji plan statističkih istraživanja koji se objavljuje u Službenom listu za narednu godinu.

 

METODOLOŠKE OSNOVE 
 
Cilj istraživanja

Svrha Statistike umrlih je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja stanovništva Crne Gore i opština, mortaliteta, i drugih indikatora. Cilj Statistike umrlih je da opiše prirodno kretanje stanovništva preko broja umrlih.

Izvori podataka

Izvor podataka je administrativni izvor - Matični registar umrlih. Vlasnik izvora podataka je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Podaci se dostavljaju shodno Sporazumu o dostavljanju podataka koji je potpisan između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Obuhvat

Statistika umrlih pokriva sve slučajeve umrlih lica upisane u Matični registar umrlih koji se zatim obrađuju u skladu sa pravilima prisutnosti utvrđenim u metodologiji.

Zaštita individualnih podataka

Na osnovu sporazuma o saradnji koji je sklopljen između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova podaci koji se dostavljaju Upravi za statistiku ne sadrže ni jedno obilježje koje omogućava identifikaciju lica.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 

Podaci Metodologija Saopštenje Izvještaji o kvalitetu Metapodaci
 

 

.