Izvještaj o željezničkom saobraćaju

Željeznička pruga je saobraćajnica namijenjena isključivo kretanju željezničkih vozila. Podaci o dužini željezničke pruge prikazani su kao građevinska i kao stvarna dužina.

Inventarski park prevoznih sredstava u željezničkom saobraćaju obuhvata sva vlastita vučna i prevozna sredstva, osim sredstava određenih za obnovu i kasaciju.Po namjeni se dijele na vučna sredstva i prevozna sredstva.

Vučna sredstva se obuhvataju lokomotive svih vrsta i prikazana su po vrsti pogona i pogonskoj snazi.Prevozna sredstva se dijele po namijeni na kola za prevoz putnika i kola za prevoz robe.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Obrasci

 

.