Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj

PTT (poštanske i telekomunikacione usluge) obuhvata sve usluge koje nude preduzeća koja se bave prijemom, preradom, prenosom i uručenjem kako uslugama poštanskog saobraćaja tako i uslugama telekomunikacionog saobraćaja.
Cilj istraživanja poštanskih usluga i telekomunikacija je mjesečno i godišnje  praćenje trendova u javnim poštanskim uslugama i telekomunikacijama (prenos govora i podataka).

Izvještajne jedinice su sva preduzeća koja su u Registru jedinica razvrstavanja prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana  u sektor H (Poštanske aktivnosti), oblast 53 i sektor J (Telekomunikacije), oblast 61.

Poštanska usluga je usluga prijema, prerade, prenosa i uručenja poštanskih pošiljaka u skladu sa prihvaćenim standardima. Poštanske usluge podrazumijevaju isporuku pošte u domaćem i međunarodnom transportu kao i druge usluge definisane u nomenklaturi poštanskih usluga.
Poštanska pošiljka je svaka adresirana pošiljka u konačnom obliku, u kojem  davalac poštanskih i kurirskih usluga treba da je uruči. Poštanske pošiljke su pismonosne pošiljke, paketi, preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednosti, sekogrami, propagandna pošta i tiskovine.

Telekomunikacione usluge obuhvataju usluge prenosa, slanja ili primanja znakova, signala, pisanog teksta, slika, govora i zvukova ili saopštenja bilo koje prirode, koji se pružaju žičnim, svjetlosnim, bežičnim ili drugim elektromagnetnim sklopovima uključujući omogućavanje upotrebe tih sklopova kao cjeline, ili djelimičnim iznajmljivanjem, prodajom ili na drugi način.
 

Kvartalni podaci Godišnji podaci

 

.