Dolasci i odlasci brodova u lukama

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istaraživanja o lučkom saobraćaju je da se dobiju podaci o prevozu putnika i robe brodovima koji su prispjeli/otpremljeni u luku, zatim o vrsti utovarene i stovarene robe u lukama i dr. Svrha ovog istraživanja je da se prikupljeni podaci  obrade i objave kako bi se pratila  dinamika kretanja posmatranih

Obuhvat istraživanja
Istraživanje o o lučkom saobraćaju pokrivaju privredna društva-Lučke kapetanije .

Izvori podataka
Izvori podataka o o lučkom saobraćaju su  privredna društva .


Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

Kvartalni podaci Godišnji podaci

 

.