Izvještaj o pretovaru

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja o pretovaru u pomorskom saobraćaju jeste da se prikupe, obrade i objave podaci o utovaru i istovaru robe koji ostvaruju preduzeća iz uslužne djelatnosti u pomorskom saobraćaju. Svrha je da se se prikupljeni podaci  obrade i objave kako bi se pratila  dinamika i obim  kretanja posmatranih pojava.  
 
Obuhvat istraživanja
Istraživanje o pretovaru u pomorskom saobraćaju pokrivaju privredna društva (preduzeća) iz sektora H (Saobraćaj i skladištenje), oblast 52 koja obavljaju djelatnost manipulacija teretom (utovar u brodove i istovar iz njih).

Izvori podataka
Izvori podataka o pretovaru u pomorskom  saobraćaju su privredna društva .

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Kvartalni podaci Godišnji podaci

 

.