Izvještaj pomorskog saobraćaja

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja o pomorskom saobraćaju jeste da se prikupe, obrade i objave podaci o inventarskom stanju prevoznih sredstava, prevozu putnika i robe kao i o pređenom putu morskih plovila u pomorskom saobraćaju. Svrha je da se se prikupljeni podaci obrade i objave kako bi se pratila  dinamika i obim kretanja posmatranih pojava.

Obuhvat istraživanja
Istraživanje o pomorskom saobraćaju pokrivaju privredna društva (preduzeća) iz sektora H (Saobraćaj i skladištenje), oblast 50, koja obavljaju djelatnost prevoz putnika i robe u pomorskom saobraćaju. 
 
Izvori podataka
Izvori podataka o pomorskom  saobraćaju su privredna društva .


Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Kvartalni podaci Godišnji podaci

 

.