INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA - Decembar 2011

Cijene roba i usluga lične potrošnje u Crnoj Gori u decembru 2011.godine, u odnosu na novembar 2011.godine, u prosjeku su niže za 0.2%. Potrošačke cijene u decembru 2011.godine, u odnosu na decembar 2010.godine, povećane su za 2.8%. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-decembar 2011. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 3.1%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u decembru 2011.godine, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Pokućstvo i oprema za kuću (0.1%), Komunikacije (0.1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-0.9%), Hrana i bezalkoholna pića (-0.2%), Prevoz (-0.2%), Ostala dobra i usluge (-0.2%).
Cijene proizvoda i usluga u grupama: Alkoholna pića i duvan, Stanovanje, Zdravstvo, Kultura i rekreacija, Obrazovanje, Restorani i hoteli ostale su na nivou prosječnih cijena iz prethodnog mjeseca.
 

Ovdje možete preuzeti saopštenje (PDF, 152KB).

 

.