Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Popis stanovništva 2003.

Pravni osnov 

Pravni osnov za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2003 godine, je Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2003. godini ("Sl. list RCG", br. 59/00, 12/01, 38/02, 21/03).

METODOLOŠKE OSNOVE 

Cilj istraživanja

Rezultati popisa stanovništva prikazuju brojčanu sliku strukture stanovništva, domaćinstava i porodice u Crnoj Gori. Budući da je ovo kombinovana statistika ne samo za cjelokupnu teritoriju države, već i za opštine i naselja, rezultati popisa stanovništva služe kao osnova za mnoge poslove javne uprave, za donošenje državnih odluka, za naučno-istraživačke radove i druge potrebe.

Obuhvat

Potpun obuhvat svih jedninica popisa na teritoriji Crne Gore u skladu sa Zakonom o popisu i Metodologijom.

Jedinice popisa

Jedinice popisa su:  lica, domaćinstva i stanovi.

Obilježja koja su se prikupljala za sve jednice popisa su definisana navedenim Zakonom. 

Zaštita individualnih podataka

Zaštita individualnih podataka je predviđena navedenim zakonom o popisu.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije

 

 

 

.