Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Anketa o zadovoljstvu

Podaci iz ove ankete odnose se na 2011 godinu. Podaci su prikupljeni popunjavanjem on-line ankete na adresi http://monstat.org/cg/anketa.php.
 
Saopštenje (PDF, 125 KB)

 

.