Poljoprivreda i ribarstvo

Opis statističkog domena:
Odsjek statistike poljoprivrede u okviru Sektora statistika poljoprivrede, šumarstva i životne sredine obuhvata strukturalnu statistiku, statistiku biljne proizvodnje, statistiku stočarstva, agromonetarnu statistiku i statistiku ribarstva. U okviru Odsjeka statistike poljoprivrede učestvuje se u izradi i razvoju metodologija i sprovodjenju istraživanja u oblasti statistike poljoprivrede i ribarstva. Podaci o poljoprivredi pored redovnih istraživanja prikupljani su i popisom stanovništva, stanova i domaćinstava (posljednji put 2003.godine gdje je bilo svega 16 pitanja o poljoprivredi) i popisom poljoprivrede 2010. Tradicija prikupljanja podataka o poljoprivredi datira još iz 18. vijeka u onim oblastima gdje je bila austrougarska vlast (srez Kotorski i Hercegnovski), ali u Kraljevini Crnoj Gori nije vršen statistički popis stoke. Opšti popisi poljoprivrede sprovedeni su 1931, 1960.i 2010. godine.

Pravni osnov i metodološke osnove
Pravni osnov za sprovođenje svih istraživanja u oblasti statistike poljoprivrede i ribarstva je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19). Ukupan broj istraživanja je 23. a od toga su 5 mjesečna, 2 kvartalna i 17 godišnjih istraživanja.

Podaci o poljoprivredi prikupljeni su kompleksnim godišnjim izvještajima za koja su metodološka objašnjenja data u odgovarajućim statističkim pod-domenima. 
 

Strukturalna statistika Statistika biljne proizvodnje Statistika stočarstva Statistika ribarstva Aktuelnosti

 

.