Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Nautički turizam

Pravni osnov

Istraživanje statistike nautičkog turizma se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja statistike nautičkog turizma je korišćenje podataka radi sagledavanja stepena razvijenosti ovog vida nautičkog turizma u našoj zemlji, kao i njegovog daljeg razvoja.
Istraživanjem se dobijaju podaci o prometu stranih jahti i drugih plovila namijenjenih razonodi, sportu i rekreaciji u teritorijalnom moru Crne Gore, kao i broju inostranih posjetioca koji u našu zemlju ulaze ovim plovilima.

Obuhvat istraživanja

Statistika nautičkog turizma pokriva lučke kapetanije Bar i Kotor, tj. njihove ispostave koje su nadležne za izdavanje odobrenja za plovidbu ovim plovilima u teritorijalnom moru Crne Gore.

Izvori podataka

Izvor podataka su lučke kapetanije Bar i Kotor, tj. njihove ispostave.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje individualnih podataka o jahtama i drugim plovilima namijenjenim razonodi, sportu i rekreaciji, kao i broju inostranih posjetioca koji u našu zemlju ulaze ovim plovilima.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

 

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Izvještaji o kvalitetu

.