IPA nacionalni

Projekat ima za cilj unapređenje kvaliteta, održivosti i efikasnosti crnogorskog statističkog sistema. On će dalje ojačati organizacioni kapacitet MONSTAT-a i uskladiti  statistiku proizvedenu u Crnoj Gori sa EU standardima. Projekat će biti izgrađen na osnovu iskustva stečenog kroz prethodne projekte[1] i osiguraće pružanje kvalitetnih podataka u oblastima identifikovanim kao prioriteti od strane Evropske Komisije. Konsolidovat će međunarodne aktivnosti koje podržavaju proizvodnju i diseminaciju statistike u skladu sa EU acquis-om u statistici, na jbolje prakse i standarde.

IPA 2017 Nacionalni projekat

IPA 2013 Nacionalni projekat

IPA 2010 Nacionalni projekat

IPA 2007 Nacionalni projekat

.