Stočna proizvodnja

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje istraživanja u oblasti statistike stočarstva je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj  istraživanja u oblasti statistike stočarstva je prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o broju stoke po vrstama i kategorijama, bilansu stoke, proizvodnji i prometu mlijeka, jaja, vune i meda na godišnjem nivou.

Izvori podataka
Podaci za privredna društva prikupljaju se izvještajnom metodom, a podaci za porodična poljoprivredna gazdinstva prikupljaju se godišnjom anketom, metodom uzorka (5 131 porodično poljoprivredno gazdinstavo)

Obaveza zaštite individualnih podataka
Tajnost podataka je zagarantovana. Rezultati dobijeni istraživanjima koriste se isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregatnom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima iz oblasti statistika stočarstva možete naći u sekcijama ispod. 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.