Standardna Međunarodna klasifikacija trgovine, Revizija 4 (2006)

 

Opšti opis

Puni naziv:

 Standardna međunarodna klasifikacija trgovine, četvrta revizija

Skraćeni naziv:

 SMTK Rev. 4

Originalno porijeklo:

 Statistička jedinicav Ujedinjenih Nacija (UNSD)

Pravni osnov:

SMTK, Rev. 4 je prihvaćena od strane Statističke Komisije Ujedinjenih Nacija cija u Martu 2006 godine.

Trenutni status:

 Operativna

Datum implementacije:

 2006

Predhodne klasifikacije:

 SITC (1951); SITC Rev. 1 (1961); SITC Rev. 2 (1975); SITC Rev. 3 (1988).

Detaljni opis:

Obuhvat  SMTK, Revizije 4, ostaje isti kao  SMTK, Revizija  3, što znači da y SMTK, Revizija 4, pokriva sva dobra klasifikovana u HS , osim za monetrano zlato, zlatnike . Svi osnovni naslovi (izuzev 911.0 i 931.0) su skladu sa HS07 podnaslovima.. S obzirom da SMTK sada preporučuju samo za analitičke svrhe nije bilo potrebe – osim u nekoliko posebnih slučajeva da se kreiraju novi osnovni naslovi u SMTK , Revizija 4, da bi bili jedan u jedan odgovarajući sa novim HS07 podnaslovima.Povezano klasifikacije:

1) Standardna međunarodna klasifikacija trgovine, Revizija 2 (SMTK  Rev. 3);
2) Harmonizovaani  Sistem (HS);
3) Centralna  Klasifikacija proizvoda (CPC);
4) Međunarodna standardna industrijska klasifikacija  svih ekonomskih djelatnosti , treća  Revizija (ISIC).

Osnovne statističke aplikacije:

Analiza međunarodne robne trgovine od strane zainteresovanih zemalja i međunarodnih organizacija

Publikacija:

SMTK - Standardna medjunarodna trgovinska klasifikacija, PDF 86 KB

Websajt:

www.monstat.org

Korespodentne tabele:

SMTK2, XLS 29 KB

 

.