IPA višekorisnički 2007

PA 2007 višekorisnički projekat - planirano trajanje projekta je od jula 2008. godine do marta 2010. godine. Projekat je pokrivao sledeće oblasti:

  • Statistika spoljne trgovine,
  • Statistika cijena – PPPs,
  • Statistika cijena – HICPs,
  • Priprema za popis stanovništva,
  • Nacionalni računi,
  • Priprema za popis poljoprivrede,
  • Prenos statističkih podataka.

 

.