IPA višekorisnički 2008

PA 2008 višekorisnički projekat – planirano trajanje projekta je od decembra 2009. godine do jula 2011. godine. Projekat je pokrivao sledeće oblasti:

 • Statistika spoljne trgovine,
 • Statistika cijena – PPPs,
 • Statistika cijena – HICPs,
 • Priprema za popis stanovništva,
 • Statistika slobodnih radnih mjesta,
 • Nacionalni računi,
 • Ekonomski računi u poljoprivredi uključujući statistiku cijena,
 • Prenos FSS rezultata Eurostatu,
 • Strukturalna biznis statistika,
 • PRODCOM,
 • Biznis registar.

 

.