IPA višekorisnički 2009

IPA 2009 višekorisnički projekat  - planirano trajanje projekta je od decembra 2010. godine do decembra 2012 godine. Projekat pokriva sledeće oblasti:

  • Statistika spoljne trgovine,
  • Statistika cijena – PPPs,
  • Nacionalni računi,
  • Bilans plaćanja,
  • Istraživanje o troškovima rada,
  • Indeks troškova rada,
  • Migracije,
  • Energija,
  • Diseminacija,
  • Podrška korisnicima.

 

.