Građevinski radovi - Saopštenja

Građevinski radovi u 2019. godini - preliminarni podaci   14 KB 481 KB

Građevinski radovi u 2018. godini - konačni podaci   31 KB 188 KB

Građevinski radovi u 2018. godini - preliminarni podaci   31 KB 188 KB

Građevinski radovi u 2017. godini - konačni podaci   31 KB 188 KB

Građevinski radovi u 2017. godini - preliminarni podaci   31 KB 288 KB

Građevinski radovi u 2016. godini   31 KB 210 KB

Građevinski radovi u 2015. godini   31 KB 218 KB

Godišnje istraživanje o građevinskim radovima u 2014. godini   41 KB 394 KB

Građevinski radovi koje obavljaju privredna društva 2013. godina - konačni podaci   32 KB 349 KB

Građevinski radovi u 2013. godini - konačni podaci   39 KB 390 KB

Građevinski radovi u 2013. godini - prethodni podaci   39 KB 349 KB

Građevinski radovi koje obavljaju privredna društva 2013. godina - prelim. podaci   32 KB 349 KB

Građevinski radovi u sektoru domaćinstva 2013. godina   29 KB 300 KB

Godišnje istraživanje o građevinskim radovima 2012. godina   40 KB 395 KB

Građevinski radovi u sektoru domaćinstva 2012. godina   29 KB 298 KB

Građevinski radovi koje obavljaju privredna društva 2012. godina   31 KB 353 KB

2011   38 KB 172 KB

2010   37 KB 185 KB

 

 

.