Građevinski radovi - Saopštenja

 

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Građevinski radovi u 2022. godini   14 KB 222 KB -   14 KB 222 KB

Građevinski radovi u 2021. godini   14 KB 222 KB -   14 KB 222 KB

Građevinski radovi u 2020. godini   14 KB 481 KB -   14 KB 381 KB

Građevinski radovi u 2019. godini   14 KB 481 KB -   14 KB 481 KB

Građevinski radovi u 2018. godini   31 KB 188 KB -   31 KB 188 KB

Građevinski radovi u 2017. godini   31 KB 288 KB -   31 KB 188 KB

Građevinski radovi u 2016. godini -   31 KB 210 KB

Građevinski radovi u 2015. godini -   31 KB 218 KB

Godišnje istraživanje o građevinskim radovima u 2014. godini     41 KB 394 KB

Građevinski radovi koje obavljaju privredna društva 2013. godina   32 KB 349 KB -   32 KB 349 KB

Građevinski radovi u 2013. godini   39 KB 349 KB -   39 KB 390 KB

Građevinski radovi u sektoru domaćinstva 2013. godina -   29 KB 300 KB

Godišnje istraživanje o građevinskim radovima 2012. godina -   40 KB 395 KB

Građevinski radovi u sektoru domaćinstva 2012. godina -   29 KB 298 KB

Građevinski radovi koje obavljaju privredna društva 2012. godina -   31 KB 353 KB

2011 -   38 KB 172 KB

2010 -   37 KB 185 KB

 

.