Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Industrijska proizvodnja (PRODCOM) – Saopštenja

 

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


2022   44 KB 411 KB -   44 KB 735 KB

2021   44 KB 411 KB -   44 KB 411 KB

2020   44 KB 411 KB -   44 KB 411 KB

2019   44 KB 395 KB -   44 KB 395 KB

2018   58 KB 355 KB -   58 KB 355 KB

2017   58 KB 355 KB -   58 KB 355 KB

2016 -   58 KB 355 KB

2015 -   58 KB 375 KB

2014 -   58 KB 335 KB

2013 -   58 KB 335 KB

2012 -   59 KB 339 KB

2011 -   36 KB 186 KB

2010 -   29 KB 119 KB

 

.