Maloljetni učinioci krivičnih djela - Saopštenja

Maloljetni učinioci krivičnih djela 2018. godina   40 KB 275 KB

Maloljetni učinioci krivičnih djela 2017. godina   40 KB 452 KB

Maloljetni učinioci krivičnih djela 2016. godina   40 KB 319 KB

Maloljetni učinioci krivičnih djela 2015. godina   40 KB 343 KB

Maloljetni učinioci krivičnih djela 2014. godina   40 KB   77 KB

Maloljetni učinioci krivičnih djela 2013. godina   40 KB 180 KB

Maloljetni učinioci krivičnih djela 2012. godina   39 KB 157 KB

Maloljetni učinioci krivičnih djela 2011. godina   39 KB 172 KB

 

 

.