Znaci (Simboli) koji se koriste u publikacijama

 

                                   ZNACI                                                                                                           SYMBOLS

 

 

 

 

Nema pojave

_

No occurrence of event

Ne raspolaže se podatkom

Data not available

Podatak je manji od 0,5 date jedinice mjere

0

Value not zero but less than 0,5 of the unit of E

Prosjek

Ø

Average

Prethodni podatak

(p)

Preliminary data

Ispravljen podatak

*

Corrected data

Nepotpun, odnosno nedovoljno provjeren podatak

( )

Incomplete or insufficiently checked data

 

 

 

 

 

.