Strukturalna biznis statistika

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12) i Regulativa EU 295/2008.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je da opiše ekonomiju preko posmatranja aktivnosti jedinica uključenih u ekonomsku aktivnost kao i analiza rezultata poslovanja preduzeća, performansi, efikasnosti i profitabilnosti.

Svrha istraživanja Strukturalne biznis statistike (SBS) je obračun indikatora koji su potrebni za analizu strukture djelatnosti preduzeća, strukture inputa i outputa u proizvodnom procesu, poslovnog uspjeha i konkurentnosti ekonomskih subjekata na određenom nivou djelatnosti

Obuhvat istraživanja

Do 2010. su se obuhvatala sva preduzeća koja su po Klasifikaciji djelatnosti (KD),  koja je usklađena sa Evropskom klasifikacijom djelatnosti NACE Rev 1.1,  registrovana u sektore od B – N  ( osim sektora J – Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja) i sektore od P do S.

Od 2011-te godine se obuhvataju  sva preduzeća koja su po Klasifikaciji djelatnosti (KD2010), koja je usklađena sa Evropskom klasifikacijom djelatnosti NACE Rev 2, registrovana u sektore od B – S  ( osim sektora O – državna uprava i odbrana i obavezno socijalno osiguranje) .

Izvori istraživanja

Izvori podataka su privredna društva.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Obrasci Publikacije

.