Registar prostornih jedinica

Formiranjem baze podataka jedinstvene evidencije i registra prostornih jedinica na teritoriji Crne Gore obezbijediće se numerički i grafički podaci kao sastavni dio infrastrukture nacionalnih podataka o prostoru.

Ovi podaci su neophodni za ostvarivanje kako kratkoročnih tako I srednjoročnih i dugoročnih ciljeva koji se odnose prije svega za potrebe sprovođenja Popisa Poljoprivrede 2009. godine i Popisa stanovništva 2011. godine kao I ostalih redovnih anketnih istraživanja u Crnoj Gori. Isto tako, potreba za izradom baze podataka jedinstvene evidencije i registra prostornih jedinica na teritoriji Crne Gore, izražena je i kod drugih relevantnih organa i Ministarstava.
 
Prostorni registar obuhvata teritoriju Države Crne Gore, podijeljenu na jedinice prostornog registra po opštinama, naseljima, mjesnim zajednicama, katastarskim opštinama, statističkim i popisnim krugovima. Prema zatečenom stanju na teritoriji Crnoj Gori ima ukupno:
  • Glavni grad, Prijestonica i 22 opština
Zakonska regulativa koja s e odnosi na ovaj registar: 
  • Zakon o jedinstvenoj evidenciji i registru prostornih jedinica („Službeni list SRCG“, br. 43/90 i  „Službeni list RCG“, br. 27/94),
  • Zakon o naseljima ("Službeni list SRCG", broj 29/90 i ²Službeni list RCG², br. 48/91, 17/92 i 27/94);
Prema važećem Zakonu o jedinstvenoj evidenciji i registru prostornih jedinica Uprava za statistiku je organ uprave koji vodi ovaj registar. Prema postojećoj situaciji u Upravi za statistiku se nalazi elektronska baza podataka svih prostornih jedinica sa njihovim nazivima i šiframa. Takođe, je uspostavljenja i šifrarska povezanost pripadnosti niže prostorne jedinice višoj prostornoj jedinici. Isto tako, u Upravi za statistiku postoji elektronska baza podataka opisa granica Statističkih i Popisnih krugova.
 
Za grafičke prikaze prema istom zakonu zadužena je Uprava za nekretnine.

Metodologija statističkog teritorijalnog registra  

.