Statistical yearbook 2012

Statistical yearbook 2012 - entire content                                                                        2.56 MB           16 MB

 


 Poglavlja / Chapters                                                                                   PDF           XLS

1  Geografski pregled / Geography (312 KB)  (27 KB)

2  Klima i životna sredina / Climate and environment (415 KB)  (169 KB)

3  Društveno i političko uređenje / Social and political system (258 KB)  (38 KB)

4  Stanovništvo / Population (511 KB)    (87 KB)

5  Zaposlenost i zarade / Employment and earnings (477 KB)    (117 KB)

6  Bruto domaći proizvod / Gross domestic product (344 KB)  (29 KB)

7  Potrošnja stanovništva / Household consumption (268 KB)  (25 KB)

8  Investicije / Investments (472 KB)  (44 KB)

9  Cijene / Prices (336 KB  (19 KB)

10  Poljoprivreda / Agriculture (634 KB)  (302 KB)

11  Šumarstvo / Forestry (363 KB)   (114 KB)

12  Industrija / Industry (407 KB)  (37 KB)

13  Građevinarstvo / Construction (442 KB  (73 KB)

14  Spoljna trgovina / External trade (379 KB)  (56 KB)

15  Unutrašnja trgovina / Domestic trade (418 KB)  (54 KB)

16  Ugostiteljstvo / Catering (290 KB  (29 KB)

17  Turizam / Tourism (439 KB)   (80 KB)

18  Saobraćaj, skladištenje i veze / Transport, storage and communications (227 KB)  (190 KB)

19  Obrazovanje / Education (494 KB)  (248 KB)

20  Nauka / Science (248 KB)  (12 KB)

21  Informaciono komunikacione tehnologije (382 KB)  (13 KB)

22  Kultura i sport / Culture and sport (387 KB  (82 KB)

23  Zdravstvo / Health (419 KB)  (91 KB)

24  Socijalno osiguranje / Social insurance (235 KB)  (11 KB)

25  Socijalna zaštita / Social welfare (333 KB)  (48 KB)

26  Pravosuđe / Judiciary (531 KB  (129 KB)

27  Pregled po opštinama / Review by municipalities (1.68 MB  (486 KB)

28  Međunarodni pregled / International review (503 KB  (85 KB)

 

 

 

.