« Novembar 2020 »
NedPonUtoSreCetPetSub
1
2
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
20
21
22
23
27
28
29
     

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Poslednja novost 
24.09.2020
Anketa o radnoj snazi II kvartal 2020. godine

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u drugom kvartalu 2020. godine, u periodu od aprila do juna 2020. godine. Anketirana su 2 056 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava (5 910 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 113 lica).


Ostale novosti 
23.09.2020 Bruto nacionalni dohodak Crne Gore za 2019. godinu
  Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za II kvartal 2020. godine
  Bruto domaći proizvod Crne Gore za 2019. godinu
22.09.2020 Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Avgust 2020. godine
  Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Avgust 2020. godine
21.09.2020 Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Avgust 2020. godine
  Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jul 2020. godine
18.09.2020 IZVJESTAJ KOMISIJE POVODOM JAVNOG POZIVA
15.09.2020 Indeksi potrošačkih cijena Avgust 2020. godine
  Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Avgust 2020. godine
  Klanje stoke i živine u klanicama Jul 2020. godine
  Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Jul 2020. godine

Arhiva

 

.