« Septembar 2017 »
NedPonUtoSreCetPetSub
     
1
2
3
4
6
7
9
10
11
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
27
28
30
       

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Poslednja novost 
16.01.2020
Indeksi potrošačkih cijena Decembar 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2019. godine u odnosu na novembar 2019. godine u prosjeku su niže za 0,1%. Potrošačke cijene u decembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 1,0%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: cipela i ostale obuće; odjeće; povrća; hljeba i žitarica; kafe; namještaja i pokućstva. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,4%. 


Ostale novosti 
15.01.2020 Klanje stoke i živine u klanicama Novembar 2019. godine
  Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, novembar 2019. godine
31.12.2019 Mjesečni statistički pregled - Decembar 2019
30.12.2019 Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Novembar 2019. godine
  Prosječne zarade (plate) Novembar 2019. godine
  Indeks prometa u trgovini na malo Novembar 2019. godine
27.12.2019 Statistički godišnjak 2019
  Crna Gora u brojkama 2019
  Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - novembar 2019. godine
  Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2019/2020. godine i kraj školske 2018/2019. godine -
25.12.2019 Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Novembar 2019. godine
  Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Novembar 2019. godine

Arhiva

 

.