Novosti

12.03.2015
Zavod za statistiku potpisao dva sporazuma o međusobnoj saradnji

U ponedjeljak 23. februara 2015. godine u Podgorici, direktorica Zavoda za statistiku mr Gordana Radojević i direktorica Sekretarijata sudskog savjeta Vesna Aćimić, potpisale su Sporazum o međusobnoj saradnji na području statistike pravosuđa.

Istog dana, direktorica Zavoda za statistiku mr Gordana Radojević i ministar Ministarstva unutrašnjih poslova mr Raško Konjević, potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji na području statistike kriminaliteta, migracija i međunarodne zaštite kao i saobraćajnih nezgoda, nastradalih lica i drumskog prevoza robe.

U cilju unapređenja zvaničnog statističkog sistema, postojeće saradnje navedenih institucija i definisanja planova za harmonizaciju poglavlja 18 – Statistika sa EU standardima, Zavod za statistiku je pokrenuo inicijativu za formalizovanje međuinstitucionalnih odnosa.

Potpisivanje sporazuma unaprijediće međuinstitucionalnu saradnju, koja je neophodna za uspostavljanje funkcionalnog sistema za proizvodnju zvanične statistike, za nacionalne i evropske potrebe.
Na ovaj način će se izbjeći dupliranje statističkih podataka na nivou Crne Gore, smanjiti troškovi prikupljanja podataka i opterećenost izvještajnih jedinica.

U narednom periodu očekuje se formalizovanje saradnje sa Vrhovnim državnim tužilaštvom, čime će se zaokružiti administrativno prikupljanje podataka iz statističke oblasti pravosuđa.

Zavod za statistiku, shodno Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, ima ulogu glavnog koordinatora zvaničnog statističkog sistema. Jedna od njegovih obaveza jeste kontrola i kreacija administrativnih izvora. Kako bi Zavod za statistiku mogao da dobije usklađenu statistiku potrebno je da se svi administrativni izvori unaprijede i da se podigne nivo kvaliteta njihovih podataka. Ova aktivnost će se sprovesti tako, što će zvanična statistika uticati i insistirati na usaglašavanju metodologije prikupljanja podataka od administrativnih izvora sa metodologijom Evropske unije. Ukoliko administrativni izvori usklade svoje registre prema zahtjevima Zavoda za statistiku, Crna Gora će moći da proizvodi statistiku, koja je usklađena sa EU standardima i međunarodno uporediva.

Saopštenje


.