Novosti

19.05.2015
Zavod za statistiku potpisao Sporazum o međusobnoj saradnji sa Agencijom za elektronske medije

U ponedjeljak 18. maja 2015. godine u Podgorici, direktorica Zavoda za statistiku mr Gordana Radojević i direktor Agencije za elektronske medije Abaz Džafić, potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji na području statistike elektronskih medija.

Potpisivanje sporazuma unaprijediće međuinstitucionalnu saradnju iz oblasti statistike elektronskih medija, koja predstavlja dio statistike kulture. Na ovaj način će se izbjeći dupliranje statističkih podataka na nivou Crne Gore, smanjiti troškovi prikupljanja podataka i opterećenost izvještajnih jedinica.

Zavod za statistiku, shodno Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, ima ulogu odgovornog stručnog nosioca, organizatora i koordinatora sistema zvanične statistike. Jedna od njegovih obaveza jeste uspostavljanje i kreacija administrativnih izvora podataka. Kako bi Zavod za statistiku mogao da dobije usklađenu statistiku potrebno je da se svi administrativni izvori unaprijede i da se podigne nivo kvaliteta njihovih podataka. Ova aktivnost će se sprovesti tako, što će zvanična statistika uticati i insistirati na usaglašavanju metodologije prikupljanja podataka od administrativnih izvora sa metodologijom Evropske unije. Ukoliko administrativni izvori usklade svoje registre prema zahtjevima Zavoda za statistiku, Crna Gora će moći da proizvodi statistiku, koja je usklađena sa EU standardima i međunarodno uporediva.

Saopštenje


.