Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.10.2015
Novost

Danas je u Herceg Novom počeo dvodnevni sastanak Grupe za statističku saradnju (PGSC) zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, u zajedničkoj organizaciji Eurostata i Zavoda za statistiku Crne Gore.

 
Osim upoznavanja  nacionalnih statističkih zavoda zemalja kandidata i potencijalnih kandidata sa aktulenim temama i inovacijama u okviru evropskog statističkog sistema, cilj sastanka je i analiza trenutnog statusa i izazova u procesu usklađivanja Poglavlja 18: Statistika sa EU standardima. 
 
Učesnici sastanka su direktori statističkih zavoda  zemlja kandidata i potencijalnih kandidata sa predstavnicima Eurostat-a i ostalih relevatnih međunarodnih organizacija kao sto su EFTA, SIDA i UNECE.

.