Novosti

30.06.2016
Prosječne zarade (Plate) Maj 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u maju 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 752 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 500 eura. U odnosu na april 2016. godine prosječna (neto) zarada u maju 2016. godine zabilježila je rast od 0,2%. Prosječna (neto) zarada u maju 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 4,2%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini takođe zabilježila rast od 4,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2016. godine u odnosu na april 2016. godine zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade ostale na istom nivou.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u maju 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Umjetnost zabava i rekreacija (4,0%), Građevinarstvo (3,8%), Zdravstena i soc.zaštita (2,9%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (2,5%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,8%), Saobraćaj i skladištenje (1,8%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,6%), Državna uprava i odbrana (1,1%), Vađenje ruda i kamena (0,9%), Trgovina na veliko i malo (0,6%) , Obrazovanje (0,2%), dok je pad zabilježen u sektorima : Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (6,1%), Ostale uslužne djelatnosti (4,5%), Prerađivačka industrija (3,5%), Poslovanje sa nekretninama (1,7%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,2%), Informisanje i komunikacije (1,0%) i Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,5%). 

Saopštenje


 

.