Novosti

30.06.2017
Prosječne zarade (Plate) Maj 2017. godine

 Prosječna zarada (bruto) u maju 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 766 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. U maju 2017. godine prosječna (neto) zarada je zabilježila pad od 0,2% u odnosu na april 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u maju 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 2,2%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016. godini takođe zabilježila rast od 2,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2017. godine u odnosu na april 2017. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,3%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u maju 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Usluge smjestaja i ishrane (3,9%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3,0%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (2,4%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (2,3%), Zdravstena i soc.zaštita (2,2%), Državna uprava i odbrana (2,0%), Vađenje ruda i kamena (1,0%), Ostale uslužne djelatnosti (0,9%), dok je pad zabilježen u sektorima: Prerađivačka industrija (5,0%), Informisanje i komunikacije (4,7%), Snabdijevanje električnom energijom (3,6%), Poslovanje sa nekretninama (3,6%), Građevinarstvo (2,7%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,4%), Saobraćaj i skladištenje (1,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (1,2%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,4%) , Obrazovanje (0,4%) .
 

 

.