Novosti

25.12.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-novembar 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-novembar 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 407,3 miliona eura, što ukazuje na rast od 10,3 % u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 334,8 miliona eura, a uvoz 2 072,5 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 14%, a uvoz veći za 9,7%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,2% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (15,6%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 94,7 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 65,7 mil. eura i Gvožđe i čelik – 16 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 468 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 144,9 mil. eura i Industrijske mašine za opštu upotrebu - 86,7 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (57,5 mil. eura), Bosna i Hercegovina (42,5 mil. eura) i Mađarska (29 mil. eura).
 
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (455 mil. eura), Kina (188,2 mil. eura) i Njemačka (174,9 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.
 

 

.