Novosti

25.12.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Novembar 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u novembru bilježi rast u odnosu prethodni mjesec za 11,4%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektoru vađenje ruda i kamena za 147,3% i prerađivačka industrija za 8,9%, dok je smanjena u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 23,5%,.
 
Posmatrano sektorski, u periodu januar-novembar ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 119,0%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 2,2% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 28,0%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u novembru bilježi rast odnosu na isti mjesec prethodne godine za 25,0% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 31,8%.
 

Posmatrano sektorski, u periodu januar-novembar ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 79,7% i sektor prerađivačka industrija 6,2%. 

Saopštenje


 

.