Novosti

25.04.2018
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - mart 2018. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-mart 2018. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 595,8 miliona eura, što ukazuje na rast od 10,6 % u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 93,9 miliona eura, a uvoz 502 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za14,2%, a uvoz veći za 10%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 18,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (18%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 27,8 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 19 mil. eura i Gvožđe i čelik – 5,8 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 146,3 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 40,4 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji - 28,8 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (21,2 mil. eura), Mađarska (11 mil. eura) i Turska (6,7 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (86,5 mil. eura), Kina (70,4 mil. eura) i Njemačka (43,2 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.