Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.12.2020
Kreiranje podsistema zvanične statistike za potrebe istraživanja pandemije COVID - 19

Novonastala situacija usljed COVID-19 pandemije, kreirala je značajno drugačije okruženje za proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike. Polazeći od novih uslova poslovanja i prepoznavši ogroman značaj pandemije COVID-19 u kreiranju relevantnih politika, Uprava za statistiku (MONSTAT) je u okviru svoje naučno-istraživačke djelatnosti prepoznala potrebu za kreiranjem podsistema statističkih indikatora relevantnih za sagledavanje uticaja COVID-19 na društveno-ekonomska kretanja. 

Ovdje možete preuzeti Publikaciju.


.