Novosti

26.02.2021
Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2020. godine

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad u željezničkom za 53,6%, drumskom za 69,7%, lokalnom drumskom za 24,1%, prevozu putnika na aerodromima 79,8%, redovnom vazdušnom za 68,0% i vanrednom vazdušnom prevozu za 84,6%.

Kod prevoza robe u četvrtom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod ukupnog prometa robe u lukama za 7,4% dok se pad bilježi u željezničkom za 14,9%, prevoza robe na aerodromima za 49,8%.

Broj pretovarenih tona u lukama, u četvrtom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 3,5%, dok se kod izmanipulisanih tona bilježi rast za 3,3%.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda u četvrtom kvartalu 2020. godine iznosio je 1 258, što je 19,0% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica u četvrtom kvartalu 2020. godine iznosio je 572 (od čega je 562 povrijeđenih lica), što je za 21,9% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2020. godine iznosi 62 541 i na istom je nivou kao u četvrtom kvartalu 2019. godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u četvtom kvartalu 2020. godine iznosi 3 916 što je za 30,8% manje nego u istom kvartalu prethodne godine.

U četvrtom kvartalu 2020. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 187 hiljada tona robe, uz ostvarenih 26 831 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 295 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 86,1% ili 161 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 13,9% ili 26 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 47,5% ili 12 737 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 52,5% ili 14 094 hiljada tonskih kilometara.

Saopštenje


.