Novosti

23.06.2021
Industrijska proizvodnja (PRODCOM) 2020. godina

Proizvodnja važnijih industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u 2020. godini se može prikazati na razne načine. Kao važnije industrijske proizvode smatramo proizvode razvrstane u oblastima Klasifikacije djelatnosti sa najvećim učešćem u ukupnoj industrijskoj proizvodnji.

U 2020. godini slijedeći proizvodi su zabilježili rast proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2019. godine:

  • Rude i koncentrati aluminijuma sa 774 725 t na 889 057 t odnosno 15,8%;
  • Cigarete koje sadrže duvan sa 462 t na 684 t odnosno 48,0%;
  • Katranizovani makadam, sa 64 658 t na 191 122 t odnosno 195,6%.
  • Sirovi aluminijum, nelegirani sa 36 522 t na 37 208 t odnosno 1,9%.

U 2020. godini slijedeći proizvodi su zabilježili pad proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2019. godine:

  • Drvo četinara, uzdužno testerisano ili rezano sa 128 329 m³ na 107 122 m³ odnosno -16,5%;
  • Svjež beton sa 838 984 t na 703 539 t odnosno -16,2%;
  • Kuglični ležajevi sa 816 t na 612 t odnosno -25,0%;
  • Čelični liv za mašinsku i mehaničku obradu sa 14 905 t na 12 746 t odnosno -14,5%.

Saopštenje


.