Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.02.2022
Kvartalna statistika saobraćaja

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 28,6%, drumskom za 102,0%, lokalnom drumskom za 7,8%, prevozu putnika na aerodromima 179,9%, redovnom vazdušnom za 3,6%.

Kod prevoza robe u četvrtom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod prevoza robe na aerodromima za 10,3%, u željezničkom za 10,2%, kao i kod ukupnog prometa robe u lukama za 11,9%.

Broj pretovarenih tona u lukama, u četvrtom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 16,9% a izmanipulisani za 13,7%.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda u četvrtom kvartalu 2021. godine iznosio je 1 503, što je 19,5% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica u četvrtom kvartalu 2021. godine iznosio je 722 (od čega je 707 povrijeđenih lica), što je za 26,2% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2021. godine iznosi 66 191 što je za 5,8% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u četvrtom kvartalu 2021. godine iznosi 4 682 što je za 19,6% više nego u istom kvartalu prethodne godine.

U četvrtom kvartalu 2021. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 200 hiljada tona robe, uz ostvarenih 29 189 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 830 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 87,0% ili 174 hiljade tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 13,0% ili 26 hiljade tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 54,3% ili 15 848 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 45,7% ili 13 341 hiljada tonskih kilometara.

Saopštenje


.