Novosti

28.02.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 208,8 miliona eura, što ukazuje na rast od 61,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 64,3 miliona eura, a uvoz 144,4 miliona eura. U odnosu na isti mjesec prethodne godine izvoz je bio veći za 154,1%, a uvoz veći za 39,2%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 44,6% i veća je u odnosu na isti mjesec prethodne godine kada je iznosila 24,4%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 26,9 miliona eura (koje čine: Električna energija – 25,6 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6) u iznosu od 31,4 miliona eura ( koje čine: Obojeni metali - 9,8 mil. eura, Gvožđe i čelik – 5,7 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (16,3 mil. eura), Srbija (10,9 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (7,5 mil.eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (24,0 mil. eura), Kina (16,6 mil. eura) i Njemačka (11,5 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.