Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

01.03.2022
Upis na postdiplomske i doktorske studije

U akademskoj 2021/2022. godini, na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori 4 697 studenata je upisalo postdiplomske i doktorske studije.

Postdiplomske studije upisalo je 4 557 studenata i to: specijalističke studije 1 613, magistarske/master studije 2 944. Od navedenog broja studenata, udio studentkinja je 61%, a studenata 39%.

Broj studenata upisanih na specijalističke studije u odnosu na prethodnu akademsku godinu smanjen je za 29,8%. Od ukupnog broja upisanih studenata specijalističkih studija, na javnim visokoškolskim ustanovama upisano je 1 128 ili 69,9%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama upisano je 485 ili 30,1%.

Saopštenje


.