Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

07.07.2022
Bilans uglja

Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u 2021. godini iznosila je 1 548,6 hilj. tona lignita. Ukupno raspoloživa količina uglja za finalnu potrošnju u 2021. godini iznosila je 36,4 hilj. tona, od čega je 21,3 hilj. tona utrošeno u industriji, dok je 15,1 hilj. tona utrošeno u ostalim sektorima. Za proizvodnju električne energije utrošeno je 1 366,8 hilj. tona lignita.

Saopštenje


.