Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.08.2022
Klanje stoke i živine u klanicama

U drugom kvartalu 2022. godine bilježi se rast u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 8 655 grla goveda odnosno 5,7% više grla u odnosu na drugi kvartal 2021. godine. Neto težina zaklanih goveda u drugom kvartalu 2022. godine bilježi rast od 5,4%.

Ukupan broj zaklanih ovaca u drugom kvartalu 2022. godine bilježi rast od 18,2% u odnosu na drugi kvartal 2021. godine. Neto težina zaklanih ovaca u drugom kvartalu 2022. godine bilježi rast od 16,0%. Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad u odnosu na isti kvartal 2021. godine i kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se pad od 7,8%.

Saopštenje


.