Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.09.2022
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma

Drugi kvartal 2022.
Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu
na isti kvartal prethodne godine bilježi značajan rast.

Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata u državnim šumama bilježe rast, koji je posljedica
kašnjenja u donošenju Programa gazdovanja šumama u 2021. godini. Kašnjenje je uslovilo manju
proizvodnju šumskih sortimenata u toku 2021. godine, što je razlog da se u prvom i drugom kvartalu 2022.
godine bilježi značajan rast u odnosu na isti period 2021. godine. 

Saopštenje


.