Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.09.2022
Anketa o radnoj snazi, drugi kvartal 2022.

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u drugom kvartalu 2022. godine. Anketirano je 1 923 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (5 008 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 342 lica).
U drugom kvartalu 2022. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 295,7 hiljada od kojih je 252,6 hiljada ili 85,4% zaposlenih i 43,1 hiljade ili 14,6% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 7,5%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 29,9%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 8,9%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 7,2%.

Saopštenje

Infografik


.