Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

10.11.2022
Kvartalna statistika saobraćaja

Prevoz putnika u trećem kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 16,8%, drumskom za 44,9%, lokalnom drumskom za 39,6%, prevozu putnika na aerodromima 7,4%.

Kod prevoza robe u trećem kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi u željezničkom za 41,9% ukupnom prometu robe u lukama za 83,1%, dok se pad bilježi kod prevoza robe na aerodromima za 14,3%.

Broj pretovarenih tona u lukama, u trećem kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 85,7 % a izmanipulisani za 156,8%.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda u trećem kvartalu 2022. godine iznosio je 1 599 što je za 18,0% manje u odnosu na treći kvartal 2021. godine. Broj nastradalih lica2 u trećem kvartalu 2022. godine iznosio je 905 (od čega je 883 povrijeđenih lica) što je za 12,0% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2022. godine iznosi 71 815 što je za 2,4% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u trećem kvartalu 2022. godine iznosi 4 626 što je za 0,9% manje nego u istom kvartalu prethodne godine.

U trećem kvartalu 2022. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 235 hiljada tona robe, uz ostvarenih 27 810 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 294 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 90,2% ili 212 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 9,8% ili 23 hiljade tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 66,3% ili 18 446 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 33,7% ili 9 364 hiljade tonskih kilometara.

Saopštenje


.