Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.01.2023
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz - IV kvartal 2022,

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine bilježe rast od 8,9%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 16,8%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 7,3% u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine bilježe pad od 9,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 5,0%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 9,8% u odnosu na treći kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.