Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.01.2023
Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza - IV kvartal 2022.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine bilježe rast od 9,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 1,3%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 9,5% u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine.
Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine bilježe rast od 0,1%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 0,3%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,1% u odnosu na treći kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.