Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.01.2023
Prosječna zarada - Decembar 2022.

Prosječna zarada (bruto) u decembru 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 900 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 727 eura.

Prosječna (neto) zarada u decembru 2022. godine u odnosu na novembar 2022. godine zabilježila je rast od 0,8%, dok je prosječna (neto) zarada u decembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 35,4%.

Prosječna zarada (bruto) u četvrtom kvartalu 2022. godine, u odnosu na treći kvartal 2022. godine, zabilježila je rast od 1,0%. Na nivou 2022. godine prosječna bruto zarada iznosila je 883 eura, dok je prosječna neto zarada iznosila 712 eura. A

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu zabilježile rast od 13,0%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 18,4 %.

Saopštenje


.