Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2023
Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosi 6 508 127 kg i bilježi rast od 5,6% u odnosu na isti kvartal 2021. godine.

Prosječan sadržaj mliječne masti u četvrtom kvartalu 2022. godine, u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine bilježi rast od 6,3% , dok prosječan sadržaj proteina bilježi rast od 7%.

U četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti kvartal 2021. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 1,8%), pavlake (za 2,5%) i fermentisanih mliječnih proizvoda (za 10,2%). Proizvodnja mliječnih proizvoda u četvrtom kvartalu 2022. godine bilježi pad proizvodnje kajmaka (za 10,7%) i sira (za 17,3%).

Saopštenje


.