Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.02.2023
Kvartalna statistika saobraćaja

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 30,2%, drumskom za 49,8%, lokalnom drumskom za 90,5% i prevozu putnika na aerodromima 66,4%.

Kod prevoza robe u četvrtom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod ukupnog prometa robe u lukama za 24,5%, dok se pad bilježi u željezničkom za 10,8% i kod prevoza robe na aerodromima za 7,8%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u četvrtom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 14,7% a izmanipulisanih za 16,6%.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosio je 1 461, što je 2,8% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosio je 751 (od čega je 732 povrijeđenih lica), što je za 4,0% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosi 70 845 što je za 7,0% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosi 6 353 što je za 35,7% više nego u istom kvartalu prethodne godine.

U četvrtom kvartalu 2022. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 205 hiljada tona robe, uz ostvarenih 28 779 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 364 hiljade kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 85,4% ili 175 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 14,6% ili 30 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 58,2% ili 16 740 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 41,8% ili 12 039 hiljada tonskih kilometara.

Saopštenje


.